Elle Office Suoport Logo

Elle’s Office Scan

Bij Elle Office Support staat kwaliteit, efficiency, samenwerking en productiviteit hoog in het vaandel voor Office Professionals. Bij veel organisaties kunnen deze factoren geoptimaliseerd worden. Wij geloven dat deze factoren alleen maar kunnen toenemen door passie en plezier in dit vakgebied.

Als jij denkt dat de samenwerking of het resultaat van de back office geoptimaliseerd kan worden, neem dan contact met ons op. Met Elle’s Office Scan worden werkprocessen van Office Professionals in kaart gebracht en geanalyseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een sterkte-/ zwakte analyse. We kijken niet alleen naar efficiency en effectiviteit, maar ook naar competenties, werkhouding en inzet. Elle’s Office Scan is gebaseerd op ervaring en de theorie van Lean Six Sigma.

Procedure

Na een intakegesprek met de klant worden er interviews met de office professionals en hun leidinggevende(n) afgenomen. Om een goede indruk te krijgen van de manier van werken en de onderlinge communicatie wordt er minimaal een dagdeel meegelopen op het secretariaat/back office.

Rapportage

Op basis van de interviews en onze bevindingen wordt er een rapport opgesteld met sterkte-/zwakte analyse en aanbevelingen. In een apart gesprek met de opdrachtgever zal het rapport worden besproken en aanbevelingen worden gedaan voor de ontwikkeling op het secretariaat of de back office.

Begeleiding verbeterslag

Uiteraard kan Elle Office Support begeleiding bieden bij de verbeterslag van het secretariaat of de back office.

Wil je meer informatie over Elle’s Office Scan? Neem dan graag contact met ons op op  +31172263010 om de mogelijkheden te bespreken of een afspraak te plannen voor een eerste verkenning. Deze eerste verkenning zal ongeveer een uur in beslag nemen en wordt niet in rekening gebracht.